skip to Main Content
Brun & Blid Informerer

Brun & Blid informerer

Fakta om solariebransjen i Norge 2018 

Den 1. januar 2017 ble det innført aldersgrense og strenge informasjonskrav for offentlige solarier i Norge.

Påstander som forvrenger fakta

PÅSTAND: «Man blir ofte solbrent i solarium».
FAKTA: Man blir nesten aldri solbrent i solarium. I Kreftforeningens spørreundersøkelse blant ungdom 2016 svarte 83 % at de ble ofte solbrent ute i sola, mens kun 1 % svarte i solarium.
Solarium, i motsetning til sola, er enkel å dosere siden de gir tilnærmet samme effekt hver gang. Solarium koster penger, og man betaler ikke for lengre tid enn den tiden stedets lovpålagte hudtypetabell anbefaler. Forskere er enige om at sol er sunt i små doser, mens mye bråsoling med solbrenthet er negativt.

PÅSTAND: «Solarier har svært høy effekt.
FAKTA: Det refereres til forskning fra land som Australia som tillot solarier med 12 ganger høyere effekt enn det Statens strålevern har tillatt i Norge. Man kunne der bli solbrent etter 3-5 minutter. Norge har (og har hatt) verdens strengeste krav til effekt; UV-type 3, beskrives i EU-normen som: «Suitable for household and similar use and may be used by unskilled persons».

Statens strålevern fastsatte på 1990-tallet at solarium skulle gi UVA/UVB-forhold tilsvarende en skyfri sommerdag i Oslo ca. kl. 16.30, med en intensitet tilsvarende Sør-Frankrike midt på dagen.

Er sol og solarium hovedårsaken til økt insidens av føflekkreft?

De siste ti årene er man i økende grad blitt oppfordret til scanning av føflekker hos leger, apotek og på den årlige hudkreftdagen i mai. Boots Apotek alene scannet over 20.000 føflekker i perioden 2010-2014.

Flere forskere stiller seg nå skeptisk til statistikken, – senest i Tidsskriftet til Den Norske Legeforeningen 26.06.2018. https://tidsskriftet.no/2018/06/kronikk/bidrar-overdiagnostikk-til-hoye-melanomtall

UTDRAG: «I perioden 2006–15 hadde Norge en markant økning både i føflekkfjerning og i melanominsidens. Sett i sammenheng med at vi ikke har dokumentasjon for økt UV-belastning de seneste tiårene, mener vi at våre funn samlet tyder på en betydelig grad av overdiagnostikk.
Folkehelseinstituttet anfører i sin rapport at «konklusjonen (økningen i føflekkreft skyldes økt eksponering
for sollys) er basert på svak dokumentasjon».  Soleksponering gir D-vitaminproduksjon i huden, og D-vitamin er helsefremmende. Unødvendig bekymring for soleksponering kan frata barn og voksne glede ved å være
ute i sol og varme. Endelig vil tilstedeværelse av overdiagnostikk kunne gi alvorlig seleksjonsskjevhet i den epidemiologiske kreftforskningen».

Hvem får føflekkreft?

UTDRAG FRA KREFTREGISTERET: «Forekomsten av føflekkreft øker med økende alder, og den har særlig økt sterkt for menn over 70 år. I den yngste aldersgruppen 0-29 år har forekomsten vært stabilt lav i 20 år». https://www.kreftregisteret.no/globalassets/publikasjoner-og-rapporter/arsrapporter/publisert-2017/arsrapport-2016_foflekkreft.pdf

Er sol og solarium årsak til økningen som i hovedsak finnes blant menn over 70, eller fins andre forhold som spiller inn? Er menn over 70 år er de minst hyppige solariebrukerne?

Er ytterligere reguleringer av solarium den beste løsningen?

Statens strålevern utredet 2018 en handlingsplan for å redusere forekomsten av føflekkreft. Det settes der stort fokus på ytterligere reguleringer av solarium, som reklameforbud, ekstra avgifter, og forbud.

Dette er en altfor lettvint løsning på et enda uavklart forskningsområde. Ikke bare skader det solbransjen, men det påvirker i aller høyeste grad folks oppfatning av at sol ikke er sunt i det hele tatt.

For de som skal være med å avgjøre slike reguleringer så bør man minimum:

  • Bli riktig informert med fakta om hvordan solariebransjen i Norge virkelig fungerer.
  • Avvente pågående vurdering om insidensen av økt føflekkreft reelt er så høy som rapportene sier.
  • Avvente pågående forskning på hvorfor økningen i hovedsak rammer menn over 60 år, som er den gruppen som bruker solarium aller minst.

Kreftforeningens solvaneundersøkelse 2016 – utdrag

  • 9 av 10 svarer at de soler seg ute.
  • 3 av 4 har vært på sydenferie de siste tre årene.
  • 14 % har brukt solarium siste 12 måneder.
  • 17 % av disse er blitt anbefalt å ta solarium av legen.
  • Gjennomsnittet bruker solarium 3-6 ganger pr år.
  • Kun 6 % soler seg mer enn 20 ganger pr år, flere av disse etter anbefaling av legen.

«Den viktigste grunnen til at folk tar solarium er for å bli brun og få farge. Nesten like mange oppgir at de tar solarium for å forberede huden før sydenferie. Andelen som tar solarium for å få vitamin D og fordi det er sunt øker kraftig. De aller fleste tar solarium i 11-20 minutter, og andelen som tar solarium lengre enn dette er redusert de to siste år».

juni 2018
Asle Eikeland
På vegne av Brun og blid og Solarieforeningen.

 

Back To Top